Parkour/Gymnastik

SAIK bedriver Parkour träningar för barn och ungdomar samt lek- och rörelseträning för yngre barn

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Våra grupper:

"Hopp och Lek" för de minsta

Vi har två grupper med Hopp och Lek för de minsta, en för barn födda 2018-2021 och en för barn födda 2016-2019.


Kidz (3-5 år)

Denna grupp är mer riktad mot gymnastik än parkour.
Vi bygger hinderbanor, leker lekar och tränar på t.ex. kullerbyttor och balansgång. Allt efter barnens förmåga.

Här är det bra om föräldrar är med och stöttar under träningen så att ledarna kan fokusera på att hjälpa barnen med de olika övningarna.


Mellan (6 år och uppåt)

I den här gruppen börjar vi träna grunderna i parkour, t.ex. roll, stå på händer och hjula. Det är viktigt med en stark överkropp och smidighet i parkour så det är mycket fokus på det.
Vi bygger banor innehållande ovanstående samt parkourövningar.
Även här utgår vi från varje individs förmåga. 


Stor

Den här gruppen är ännu mer fokuserad på parkour.
Vi tränar volter och andra svårigheter. 


Just nu är det fullt i alla våra grupper vilket tyvärr innebär vi inte ta emot fler barn just nu. 


Träningar


Hopp och lek:

Hopp och Lek för de minsta tränar på söndagar i Tibbleskolans gymnastiksal:

Lilla gruppen (För barn födda 2018-2021) mellan 9:30 och 10:20

Stora gruppen (För barn födda 2016-2019) mellan 10:30-11:30

I båda grupperna kräver vi att en förälder närvarande i hallen.


Lilla gruppen: Här är en förälder med sitt barn och hjälper till under träningen för att genomföra de olika övningarna och hinderbanor.

 

Stora gruppen: Här börjar de äldre barnen uppmuntras till att klara övningarna och hinderbanorna själv eller med hjälp av en ledare.
Detta för att uppmuntra till ett ökat självförtroende hos barnet samt självständighet.
De yngre barnen i gruppen behöver fortfarande stöttning av en förälder.

 

Vi inriktar oss oftast på gymnastik/parkour, men enstaka gånger under terminen bryter vi av träningarna med exempelvis bollsporter eller vad träningsgruppen har för önskemål.
Hopp och lek är en träningsgrupp som anpassar sig efter barnens önskemål.
Barnens motoriska rörelser ligger i fokus samt att deltagarna ska känna sig delaktiga i träningsgruppen.
Som förälder och barn i träningsgrupperna är förslag på aktiviteter alltid välkomna, sedan undersöker vi om det är möjligt att genomföra alternativt tar med oss önskemålet till nästa termin om inköp eller utbildning skulle behövas genomföras.
I nuläget har barnen ofta önskemål om hinderbanor, bollsport och enklare lekar.
Inför varje termin försöker vi anpassa träningarna efter barnens ålder.
Ju äldre barnen blir, desto avancerade övningar tillkommer.


Parkour:

ParkourKidz tränar onsdagar i Tibbleskolans gymnastiksal kl 18-19


Parkour Mellan tränar onsdagar i GA-hallen kl 18-19. 


När vädret tillåter tränar vi även ute på Tibble Arena

Ledare

Vårt mål är att alla ledare ska gå baskursen för ledarskap för barn och ungdomar.
Några av våra ledare har även gått kursen "Steg 1 Parkour" - vilket innebär att de har rätt att passa vid volter av olika slag.


Alla ledare har, i enlighet med lagen 2013:852, uppvisat begränsat utdrag ur belastningsregistret för huvudledare eller SAIKs styrelse.


Vi är ständigt i behov av nya ledare så är du intresserad hör av dig till oss.


Försäkringar

Eftersom Parkour klassas som en risksport krävs att våra deltagare har en extra försäkring under våra träningar. Försäkringen tecknas av föreningen.


Detta gör att deltagare på parkourträningar förutom medlemskap måste betala en träningsavgift.
I träningsavgiften ingår hallavgift samt avgift på grund av den extra försäkringen.


Deltagare i Hopp och Lek behöver även de betala träningsavgiften.


Träningsavgifterna är:

Nytt from 2024-04-01:

Oavsett  vilken grupp man tränar i är träningsavgiften

100 kronor/deltagare



Mer information

Information inför träningar ges löpande på vår slutna Facebooksida ("Skultuna Allmänna Idrottsklubb Parkour").
Här publiceras ibland även bilder från träningar. Ansök om att gå med i gruppen om du inte redan är medlem där.
Maila parkour@skultunaaik.nu eller hoppolek@skultunaaik.nu om du eller ditt barn inte får förekomma på bilder som publiceras. 

Kontakta Parkour-ledare eller Hopp och lek-ledare


Fyll i formuläret till höger eller maila parkour@skultunaaik.nu alternativt hoppolek@skultunaaik.nu